Làm cách nào để quản lý các hồ sơ ứng tuyển từ ứng viên đối với tin tuyển dụng của tôi?

– Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý ứng tuyển”

Bước 2: Xem tin nhắn và hồ sơ của ứng viên bằng cách click chuột vào các mục “Tin nhắn” và mục “File đính kèm“.

– Bước 3: Quản lý hồ sơ ứng viên với các công cụ trong mục “Trạng thái” và “Hành động“:

– Chấp nhận hồ sơ nộp: Click chọn biểu tượng Đồng ý đối với các ứng viên có hồ sơ phù hợp. Thông báo của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến các ứng viên. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung thông báo phù hợp và thuận tiện cho công việc tuyển dụng của bạn.

– Từ chối hồ sơ nộp: Click chọn biểu tượng Từ chối đối với các ứng viên hiện chưa phù hợp với công việc mà bạn đăng tuyển.

– Email Candidate: Click chọn biểu tượng Tin nhắn để gửi tin nhắn của bạn đến Hồ sơ ứng viên đó.

– Xoá hồ sơ nộp: Click chọn biểu tượng Xóa để xóa hồ sơ ứng viên khỏi danh sách ứng tuyển. Với lựa chọn này, ứng viên sẽ không nhận được bất kì thông báo nào từ bạn thông qua website www.internship.edu.vn.

Mặc định ban đầu cho “Trạng thái” của hồ sơ ứng viên là “Đang chờ“, sau khi bạn thực hiện các chức năng Chấp nhận, Từ chối và Xóa thì trạng thái hồ sơ sẽ được thay đổi tương ứng là “Đã chấp nhận”, “Đã từ chối” và “Đã xóa”.