Làm cách nào để xem các tin tuyển dụng tôi đã đăng?

Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”

Quan-ly-cong-viec

Click chọn Quản lý công việc để xem các tin tuyển dụng đã đăng


Các thông tin công việc bạn đã đăng sẽ hiện thị toàn bộ trên trang, đồng thời thể hiện lượt xem, và số đơn ứng tuyển của từng công việc.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng