Làm thế nào để đăng ký tài khoản trên Internship.edu.vn?

Tất cả các người sử dụng đồng ý với thoả thuận sử dụng và quy định bảo mật của Internship.edu.vn đều có thể đăng ký tài khoản miễn phí trên Internship.edu.vn và sử dụng các dịch vụ mà cổng thông tin cung cấp.

Tại trang chủ, click chọn “ ĐĂNG KÝ” ở góc phải màn hình

Nhập đầy đủ các thông tin gồm: Email, Mật khẩu  và chọn vai trò phù hợp. Hiện Internship.edu.vn cho phép một email đăng ký chỉ 1 trong 3 vai trò gồm:

– Doanh nghiệp – Cần tuyển dụng sinh viên
– Nhà trường – Cần kết nối với nhà tuyển dụng, tìm thực tập cho sinh viên
– Sinh viên – Cần tìm công việc thực tập, việc bán thời gian, việc mới tốt nghiệp.

Click chọn vào ô: Tôi đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng và click chọn Đăng ký
Hãy kiểm tra Email đến từ Internship.edu.vn tại email bạn đã đăng ký. Click chuột vào đường dẫn được gửi vào email của bạn để kích hoạt tài khoản trước khi sử dụng.

Chúc mừng bạn đã đăng ký tài khoản thành công!