Làm thế nào để đăng lại vị trí đăng tuyển đã hết hạn?

– Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”

– Bước 2: Click chọn nút “Chỉnh sửa công việc”

– Bước 3: Chỉnh sửa tại mục “CLOSING DATE”, sau đó click chọn “Save”


Thông tin đăng tuyển của bạn đã được gia hạn.