Làm thế nào để đăng lại vị trí đăng tuyển đã hết hạn?

Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”

Bước 2: Chọn công việc bạn muốn sửa. Ở mục “Hành động“, click chọn nút “Sửa công việc” (biểu tượng hình cây bút thứ hai từ trái sang)

Bước 3: Chỉnh sửa tại mục “Deadline – Thời hạn đăng ký”, sau đó click chọn “Lưu”

Thông tin đăng tuyển của bạn đã được gia hạn.