Làm thế nào để đăng nhập trên Internship.edu.vn?

Tại trang chủ, click chọn “ĐĂNG NHẬP” ở góc phải màn hình. Nhập bằng tài khoản Email & Mật khẩu đã đăng ký.

Nút “Ghi nhớ” sẽ giúp bạn lưu lại tình trạng đăng nhập, hệ thống sẽ tự động truy cập vào tài khoản của bạn khi bạn trở lại Website. Bạn có thể chọn hoặc không chọn.

Click chọn “Đăng nhập”. Sau khi đăng nhập thành công, tên của bạn sẽ xuất hiện ở góc phải màn hình.