Làm thế nào để kích hoạt (hiển thị lại) vị trí đã tạm ngưng nhận hồ sơ?

Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”.

Quan-ly-cong-viec

Click chọn Quản lý công việc

Click chọn nút “Đăng tuyển”nut-dang-tuyen

kich-hoat-dang-tuyen

Click chọn nút Đăng tuyển để kích hoạt lại thông tin

 

 

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng