Làm thế nào để kích hoạt (hiển thị lại) vị trí đã tạm ngưng nhận hồ sơ?

Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”.

Click chọn nút “Đăng tuyển”nut-dang-tuyen