Làm thế nào để kích hoạt thêm dịch vụ cộng thêm cho tin tuyển dụng?

Để kích hoạt gói “Giải pháp tuyển dụng hiệu quả” tiếp cận hơn 5000 sinh viên mỗi ngày, đồng thời tạo sự khác biệt cho tin đăng tuyển và thương hiệu tuyển dụng, trỏ chuột tại đầu trang và click chọn ô “DOANH NGHIỆP – Tìm Tài Năng?” ở phần trên màn hình

Doanh-nghiep-tim-tai-nang

Click chọn ô “DOANH NGHIỆP – Tìm Tài Năng?”

Để sử dụng các gói dịch vụ, click chọn “YÊU CẦU DỊCH VỤ HỖ TRỢ”

yeu-cau-dich-vu-ho-tro

Click chọn yêu cầu dịch vụ hỗ trợ để xem các gói Giải Pháp Tuyển Dụng hiệu quả

Bạn sẽ nhận được ngay thông tin của chúng tôi về các gói dịch vụ hiện có tại Internship.edu.vn.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng