Làm thế nào để kích hoạt dịch vụ cộng thêm cho tin tuyển dụng?

Để kích hoạt gói “Giải pháp tuyển dụng hiệu quả” tiếp cận hơn 5000 sinh viên mỗi ngày, đồng thời tạo sự khác biệt cho tin đăng tuyển và thương hiệu tuyển dụng, trỏ chuột tại đầu trang và click chọn ô “DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng?” ở phần trên màn hình:

Để kích hoạt các gói dịch vụ, bạn click chọn “YÊU CẦU DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Bạn sẽ nhận được ngay thông tin của chúng tôi về các gói dịch vụ hiện có tại Internship.edu.vn.