Làm thế nào để ngưng hiển thị vị trí đăng tuyển trước khi hết hạn?

Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”.

Click chọn nút “Ngưng đăng tuyển” nut-ngung-dang-tuyen