DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Làm thế nào để ngưng hiển thị vị trí đăng tuyển trước khi hết hạn?

Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”.

– Bước 2: Chọn công việc mà bạn muốn ngưng đăng tuyển. Ở mục “Hành động” của công việc đó, bạn chọn “Chưa công bố” bằng cách click vào biểu tượng chấm tròn màu trắng thứ hai từ trái sang. Khi biểu tượng này hiển thị màu xanh thì công việc của bạn đã ngưng hiển thị trên website.

  • Trước khi click chọn “Chưa công bố“:

  • Sau khi click chọn “Chưa công bố“: