Làm thế nào để ngưng hiển thị vị trí đăng tuyển trước khi hết hạn?

Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”.

Quan-ly-cong-viec

Click chọn Quản lý công việc

Click chọn nút “Ngưng đăng tuyển” nut-ngung-dang-tuyen

ngung-dang-tuyen

Click chọn nút “Ngưng đăng tuyển” để ngưng hiển thị thông tin đăng tuyển

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng