Làm thế nào để tạo thông tin tài khoản và ảnh đại diện?

Thông tin tài khoản đóng vai trò là phần mở đầu trên hồ sơ tìm việc của bạn. Để tạo sự chuyên nghiệp cho hồ sơ, bạn nên cập nhật thông tin tài khoản với 3 bước sau:

Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Hồ sơ của tôi”.

 Bước 2: Tại trang Thay đổi hồ sơ, điền vào các trường thông tin hiển thị và upload ảnh đại diện tại mục “Hình ảnh hồ sơ”.

Bước 3: Sau khi hoàn tất, click chọn “Lưu hồ sơ của tôi”.