Làm thế nào để tạo thông tin tài khoản và ảnh đại diện?

Thông tin tài khoản đóng vai trò là phần mở đầu trên hồ sơ tìm việc của bạn. Để tạo sự chuyên nghiệp cho hồ sơ, bạn nên cập nhật thông tin tài khoản với 3 bước sau:

Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Thông tin tài khoản”

Thong-tin-tai-khoan

Click chọn Thông tin tài khoản ở góc phải màn hình

Bước 2: Tại trang Thông tin tài khoản, điền vào các trường thông tin hiển thị và Upload ảnh đại diện tại mục “Profile Image”

Bước 3: Sau khi hồ sơ hoàn tất, click chọn “Save”, thông tin tài khoản của bạn đã được cập nhật trên hệ thống.