Sau khi ứng tuyển, làm thế nào để tôi kiểm tra hồ sơ ứng tuyển của tôi có đến được nhà tuyển dụng không?

Để biết đơn ứng tuyển của bạn đã gửi thành công hay không, bạn có thể kiểm tra bằng hai cách:

– Cách 1: Tại trang thông tin vị trí đã ứng tuyển, nút “Apply for this job” bị ẩn và chuyển thành “Bạn đã ứng tuyển vào vị trí này”.

– Cách 2: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý ứng tuyển”, các thông tin bạn đã ứng tuyển và phản hồi của nhà tuyển dụng sẽ hiển thị tại trang này.