Sau khi ứng tuyển, tôi không chắc chắn hồ sơ của mình có đến được nhà tuyển dụng không?

Để biết đơn ứng tuyển của bạn đã gửi thành công hay không, bạn có thể kiểm tra bằng hai cách:

– Cách 1: Tại trang thông tin vị trí đã ứng tuyển, nút “Apply for this job” bị ẩn và chuyển thành “You have already applied for this job”. Đồng thời, bên trên thông tin sẽ hiển thị ô thông báo: Đơn ứng tuyển của bạn đã được gửi thành công.

already-applied

Thông báo bạn đã ứng tuyển công việc này

Don-ung-tuyen-duoc-gui-thanh-cong

Thông báo đơn ứng tuyển đã được gửi

– Cách 2: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý ứng tuyển công việc”, các thông tin bạn đã ứng tuyển và phản hồi của nhà tuyển dụng sẽ hiển thị tại trang này.

 

Tại trang Quản lý ứng tuyển công việc, thông báo của nhà tuyển dụng hiển thị tại cột STATUS. Bạn sẽ nhìn thấy 1 trong 4 trạng thái sau với mỗi công việc đã ứng tuyển:

  1. Pending Pending : Đơn ứng tuyển đang chờ phản hồi từ nhà tuyển dụng
  2. Approved  Approved-ung-tuyen: Đơn ứng tuyển đã được nhà tuyển dụng chấp nhận
  3.  Rejected Reject ung tuyen: Đơn ứng tuyển đã bị nhà tuyển dụng từ chối
  4. Inactive Inactive : Đơn ứng tuyển của bạn đã bị xóa khỏi danh sách ứng tuyển.