Tại sao tôi không nhận được email yêu cầu kích hoạt tài khoản của Internship.edu.vn?

Bạn hãy kiểm tra thêm trong Bulk mail, Spam mail hoặc Thư rác. Đối với Gmail, bạn nên kiểm tra trong mục All Mail, Spam Mail hoặc tab Promotions. Sau khi tìm thấy email của Internship.edu.vn trong Bulk/Spam mail, bạn hãy mở email đó ra và nhấp vào Not Spam ở phía trên.

Sau khi đã kiểm tra, nếu vẫn không tìm thấy email yêu cầu kích hoạt tài khoản từ Internship.edu.vn, bạn vui lòng gửi một email yêu cầu hỗ trợ đến hộp thư Contact@internship.edu.vn. Chúng tôi sẽ kiểm tra và hỗ trợ bạn ngay khi nhận được email của bạn.