Tại sao tôi không tìm thấy thông tin liên lạc của nhà tuyển dụng để gửi hồ sơ ứng tuyển?

Website Internship.edu.vn không hiển thị Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng vào phần Mô tả công việc. Để ứng tuyển, bạn click chọn “Apply for this job” ở cuối mỗi công việc trên trang chi tiết công việc.

 Lưu ý: Bạn cần đăng nhập trước khi ứng tuyển.