Tại sao tôi không tìm thấy thông tin liên lạc của nhà tuyển dụng để gửi hồ sơ ứng tuyển?

Website Internship.edu.vn không hiển thị Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng vào phần Mô tả công việc. Để ứng tuyển, bạn click chọn “Apply for this job” ở cuối mỗi công việc trên trang chi tiết công việc.

 Lưu ý: Bạn cần đăng nhập trước khi ứng tuyển.

Apply-for-this-job

Để ứng tuyển công việc, bạn click chọn Apply for this job ở phía cuối mỗi thông tin tuyển dụng.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng