Tại sao tôi không tìm thấy thông tin liên lạc của nhà tuyển dụng để gửi hồ sơ ứng tuyển?

Website Internship.edu.vn không hiển thị thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng trong bài đăng công việc. Để ứng tuyển, bạn click chọn “Đăng ký công việc này” ở cuối mỗi công việc.

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập trước khi ứng tuyển.