Tôi có thể tạo một hồ sơ tìm việc hoàn chỉnh trên Internship.edu.vn không?

Để thu hút nhiều nhà tuyển dụng đến xem hồ sơ của bạn, hãy nhanh chóng cập nhật hồ sơ của bạn với các bước sau:

Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý hồ sơ”

quan-ly-ho-so

Click chọn Quản lý hồ sơ ở góc phải màn hình

Bước 2: Tại trang Quản lý hồ sơ, click chọn “Post Resume”

Post-resume

Click chọn Post Resume để tạo hồ sơ

Bước 3: Tại trang General Information, điền vào các trường thông tin hiển thị trên Hồ sơ và upload hồ sơ cá nhân của bạn (nếu có). Sau khi hoàn tất, click chọn “Continue”

Bước 4: Tại trang “Resume Detail ”, cập nhật các thông tin về Trình độ học vấn, kinh nghiệm là việc, kỹ năng. Bạn có thể thêm nhiều thông tin ở mỗi mục bằng cách nhấn chọn nút “Add” Bieu-tuong-them bên dưới mỗi mục hoặc xóa bớt các thông tin bằng cách nhấn chọn nút “Delete”Bieu-tuong-Delete 

Bước 5: Click chọn “Review” để xem toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh.
Click chọn “Back” nếu bạn muốn thay đổi thông tin.

Bước 6: Sau khi hồ sơ hoàn tất, click chọn “Save”, hồ sơ cá nhân của bạn đã được cập nhật trên hệ thống và bạn có thể sử dụng hồ sơ này để ứng tuyển.