Tôi có thể tạo nhiều hồ sơ khác nhau trên Internship.edu.vn không?

Để hồ sơ của bạn phù hợp với mỗi vị trí ứng tuyển khác nhau, bạn có thể tạo thêm nhiều bộ hồ sơ và lựa chọn hồ sơ phù hợp để gửi đến nhà tuyển dụng.

Bước 1: Để tạo thêm hồ sơ, bạn trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý Resumés”.

Bước 2: Bạn click chọn “Đăng hồ sơ” và thực hiện các thao tác tạo hồ sơ như hướng dẫn.