Tôi có thể tạo nhiều hồ sơ khác nhau trên Internship.edu.vn không?

Để hồ sơ của bạn phù hợp với mỗi vị trí ứng tuyển khác nhau, bạn có thể tạo thêm nhiều bộ hồ sơ và lựa chọn hồ sơ phù hợp để gửi đến nhà tuyển dụng.

Để tạo thêm hồ sơ, bạn trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý hồ sơ”. Sau đó click chọn “Create New Resume” và thực hiện các thao tác tạo hồ sơ như thông thường.

quan-ly-ho-so

Click chọn Quản lý hồ sơ tại góc phải màn hình

 

Create-new-resume

Click chọn Create New Resume trong trang Quản lý hồ sơ để tạo thêm hồ sơ mới