DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Tôi đã đăng ký tài khoản, tại sao tôi không đăng nhập được?

Bạn hãy kiểm tra lại địa chỉ email mà bạn đăng ký có chính xác và đã tồn tại hay không.

Nếu đã đúng email:

  1. Có thể bạn chưa kích hoạt tài khoản qua email: sau khi đăng ký thành công, hãy kiểm tra hộp mail từ Internship.edu.vn gửi đến và nhập vào đường link dẫn trong email để kích hoạt tài khoản trước khi sử dụng.
  2. Có thể mật khẩu của bạn đã bị sai, bạn hãy liên hệ đến Internship.edu.vn qua email contact@internship.edu.vn hoặc số điện thoại (028) 3515 0635 / 097 403 0635 để được hỗ trợ.