Tôi đã đăng ký tài khoản, tại sao tôi không đăng nhập được?

Bạn hãy kiểm tra lại địa chỉ email mà bạn đăng ký có chính xác và đã tồn tại.

Nếu đã đúng:

  1. Có thể bạn chưa kích hoạt tài khoản qua email: sau khi đăng ký thành công, hãy kiểm tra hộp mail từ Internship.edu.vn gửi đến và nhập vào đường link dẫn trong email để kích hoạt tài khoản trước khi sử dụng.
  2. Có thể mật khẩu của bạn đã bị sai, hãy thực hiện thao tác Lấy lại mật khẩu.