Tôi đã ứng tuyển vào một vị trí nhưng đính kèm nhầm file hồ sơ. Tôi có thể ứng tuyển lại được không?

Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí công việc trên website Internship.edu.vn, hồ sơ của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến nhà tuyển dụng. Vì vậy một khi đã ứng tuyển bạn không thể lấy lại hồ sơ của mình, và chỉ được ứng tuyển một lần cho một vị trí.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng