Tôi được phép đăng tuyển loại công việc nào trên internship.edu.vn?

Internship.edu.vn là công cụ giúp sinh viên, nhà tuyển dụng và nhà trường hợp tác hiệu quả trong các chương trình thực tập nhằm góp phần nâng cao chất lượng của sinh viên tốt nghiệp ra trường. Bạn có thể đăng tuyển các công việc Thực tập, Part-time, Freelancer và các tin tuyển dụng Fresher, mới tốt nghiệp.