DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Tôi được phép đăng tuyển loại công việc nào trên Internship.edu.vn?

Internship.edu.vn là công cụ giúp sinh viên, nhà tuyển dụng và nhà trường hợp tác hiệu quả trong các chương trình thực tập nhằm góp phần nâng cao chất lượng của sinh viên. Bạn có thể đăng tuyển các công việc Thực tập, Part-time, Freelancer và các tin tuyển dụng Fresher, Full-time (yêu cầu kinh nghiệm dưới 2 năm).