DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Tôi muốn thay đổi mật khẩu, phải làm sao?

Bước 1: Sau khi đăng nhập, trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Click chọn mục “Hồ sơ công ty” (Đối với tài khoản nhà tuyển dụng) hoặc “Hồ sơ của tôi” (Đối với tài khoản ứng viên)

Tài khoản nhà tuyển dụng:

 Tài khoản ứng viên:

Bước 2: Kéo xuống phần “Thay đổi mật khẩu”, nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới 2 lần, sau đó click chọn “Lưu mật khẩu mới”. Sau đó, đăng nhập lại với mật khẩu mới.