Tôi muốn thay đổi mật khẩu, phải làm sao?

Sau khi đăng nhập, trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình.

Chọn mục “Hồ sơ Doanh nghiệp” (Đối với tài khoản nhà tuyển dụng) hoặc “Thông tin tài khoản” (Đối với tài khoản ứng viên)

Ho-so-doanh-nghiep

Click chọn Hồ Sơ Doanh Nghiệp (Đối với tài khoản nhà tuyển dụng)

Thong-tin-tai-khoan

Click chọn Thông Tin Tài Khoản (Đối với tài khoản ứng viên)

Tại mục “Change password”, nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới 2 lần, sau đó click chọn “Save New Password”. Sau đó, đăng nhập lại với mật khẩu mới.

Thay-doi-password

Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, click chọn Save New Password

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng