Tôi tìm được một số công việc phù hợp nhưng chưa nộp hồ sơ ngay, tôi có thể lưu lại để xem sau này không?

Để lưu lại và theo dõi các công việc phù hợp, bạn có thể click chuột vào biểu tượng trái tim (Ghi nhớ công việc) ở vị trí góc phải cuối mỗi công việc trên trang chi tiết công việc.

Để xem tất cả việc làm đã lưu, bạn trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình, chọn nút “Các công việc theo dõi”.