Giới Thiệu

Internship.edu.vn là cổng thông tin thực tập cầu nối giữa Sinh viên, Nhà trường và Doanh nghiệp tuyển dụng.

Chúng tôi xây dựng và phát triển Cổng thông tin thực tập Internship.edu.vn với mong muốn:

 • Sinh viên có thể nhanh chóng tìm thấy các công việc thực tập, việc làm bán thời gian hay việc làm mới tốt nghiệp; ứng tuyển và trải nghiệm tốt nhất các cơ hội thực tập nhằm nâng cao năng lực thực hành.
 • Doanh nghiệp có thể tiếp cận rộng khắp đến cộng đồng sinh viên các trường trên cả nước và nhanh chóng tuyển dụng được các ứng viên phù hợp để đào tạo và huấn luyện các em nhằm bổ sung cho nguồn lực nhân sự của doanh nghiệp.
 • Nhà trường có thể kết nối và hợp tác với doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng lực trải nghiệm thực hành của sinh viên cũng như chất lượng đào tạo.

 

BAN QUẢN TRỊ

 • Dr. Nguyễn Huy Hoàng, CEO, Talent Mind Education
  Director of internship Programs – Giám đốc chương trình hỗ trợ thực tập dành cho sinh viên
 • Phạm Bình Phương Duy, MBA
  Director of skills development program for students – Trưởng nhóm chương trình phát triển kỹ năng sinh viên
 • Lê Minh Thư
  Coordinator leader – Trưởng nhóm điều phối chương trình hỗ trợ thực tập dành cho sinh viên
 • Nguyễn Hoàng Nguyên
  Website admin & event coordinator – Hỗ trợ quản lý website & điều phối sự kiện

LIÊN HỆ

Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn
Chương Trình Hỗ Trợ Thực Tập Cho Sinh Viên
Công ty Talent Mind Education
160/4 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: (08) 3515 0635  –  0974 030 635
Email: contact@internship.edu.vn
Web: www.internship.edu.vn
FB: facebook.com/internship.edu.vn

 

CÁC CHỨC NĂNG

Dành cho sinh viên:

 • Tìm kiếm công việc thực tập, tìm kiếm theo công ty, địa điểm, chuyên ngành thực tập
 • Tạo hồ sơ nghề nghiệp và yêu cầu trang web Internship.edu.vn thông tin ứng tuyển đến nhà tuyển dụng
 • Hành trang thực tập – Chuẩn bị tốt kỹ năng làm việc

Dành cho doanh nghiệp tuyển dụng:

 • Cung cấp tin tuyển dụng đến trang web Internship.edu.vn
 • Yêu cầu trang web Internship.edu.vn thông tin đến sinh viên, người tìm việc
 • Yêu cầu trang web Internship.edu.vn kết nối với Nhà trường thông qua các thông tin kỳ thực tập từ trường
 • Tham gia các seminar trang bị kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho sinh viên tổ chức bởi Talent Mind Education
 • Sử dụng các dịch vụ tuyển dụng nhanh, thông tin, quảng bá, quảng cáo, đào tạo của trang web Internship.edu.vn

Dành cho Nhà trường:

 • Cung cấp thông tin các kỳ thực tập của trường đến trang web Internship.edu.vn
 • Yêu cầu trang web Internship.edu.vn kết nối, hợp tác doanh nghiệp tuyển dụng
 • Hành trang thực tập trang bị cho sinh viên
 • Tham gia các chương trình các seminar kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho sinh viên tổ chức bởi Talent Mind Education