Quy Định Bảo Mật

Trang web Internship.edu.vn chứa các liên kết tới các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát. Công ty Talent Mind Education, công ty quản lý và điều hành trang web Internship.edu.vn không chịu trách nhiệm về các chính sách, quy định bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các trang web mà bạn kết nối tới từ trang web Internship.edu.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách, quy định bảo mật thông tin của các trang web khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Chính sách, quy định bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên trang web Internship.edu.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Chính sách, quy định này bao gồm các mục dưới đây:

1. Thu thập các thông tin có thể định danh cá nhân

Trang web Internship.edu.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên trang web.

Một số thông tin cá nhân của người sử dụng được yêu cầu cung cấp:

  • Thông tin đăng ký bao gồm tên, email
  • Thông tin đăng ký đăng tuyển công việc, thông tin ứng tuyển công việc bao gồm số điện thoại, địa chỉ, khoa, trường học, quá trình học tập, kinh nghiệm, sở thích, thông tin công ty, thông tin thanh toán.

Ngay khi bạn đăng ký, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của trang web Internship.edu.vn. Trang web Internship.edu.vn có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không chỉ từ riêng bạn như tuổi tác, ưu tiên, giới tính, các mối quan tâm và sở thích.

Chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo tuyển dụng hoặc khai thác các tính năng khác của trang web Internship.edu.vn. Nếu có sự liên lạc giữa bạn và chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc đó.

Chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua liên lạc bằng email, điện thoại hay các công cụ giao tiếp mạng xã hội.

2. Việc sử dụng thông tin của bạn

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để trang web Internship.edu.vn, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc công ty Talent Mind Education có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích quản lý, điều hành, cải tiến trang web Internship.edu.vn và tăng cường các tiện ích, giới thiệu, phân phối các sản phẩm, dịch vụ đến người sử dụng.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do trang web Internship.edu.vn hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại trang web tuyển dụng hay trang web tư vấn huấn luyện kỹ năng của công ty Talent Mind Education. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ trang web Internship.edu.vn liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi có các khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (ví dụ: các ý kiến, các phản hồi, các yêu cầu) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Khi được hỏi về các thông tin cá nhân trên trang web Internship.edu.vn, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng trang web Internship.edu.vn, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của trang web Internship.edu.vn biết (ví dụ, khi bạn điền thông tin cá nhân lên bản đăng quảng cáo tuyển dụng, bản đăng ký tham dự các hoạt động tư vấn, huấn luyện kỹ năng), thông tin này nói chung sẽ được gộp trong công việc của bạn, trừ phi có thông báo cụ thể khác.

3. Việc chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không tiết lộ hay chia sẻ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng trang web Internship.edu.vn của bạn (ví dụ: các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ các trường hợp sau đây:

  1. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý.
    Ví dụ: nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên trang web Internship.edu.vn, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó. Trong trường hợp người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn, chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.
  1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:

(a) tuân theo các yêu cầu pháp lý quy định bởi Pháp luật Việt Nam;

(b) bảo vệ các quyền hay tài sản của công ty Talent Mind Education hoặc các công ty đối tác;

(c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia;

(d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng;

  1. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay một phần công việc kinh doanh của công ty Talent Mind Education, bằng cách liên kết, hợp nhất, chuyển giao, uỷ thác hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi.
  1. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, hình ảnh của bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị các dịch vụ, sản phẩm của công ty Talent Mind Education. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến trang web Internship.edu.vn hay các dịch vụ, sản phẩm, tài sản khác của công ty Talent Mind Education.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm một trong các trang web của công ty (ví dụ, thống kế số khách, lượng truy cập đến các mục của trang web Internship.edu.vn) với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website của trang web Internship.edu.vn và cách họ sử dụng trang web.

Công ty Talent Mind Education có thể hỗ trợ công nghệ, lưu trữ Web và các dịch vụ liên quan khác cho các công ty hàng đầu khác để thiết lập mục tuyển dụng trên trang web của họ. Thông tin, hồ sơ cá nhân và/hoặc có tính nhân khẩu học do bạn cung cấp trong các khu vực tuyển dụng trở thành một phần của cơ sở dữ liệu của trang web Internship.edu.vn, nhưng không ai có thể truy cập trừ bạn, công ty Talent Mind Education và công ty có liên quan mà không có sự đồng ý của bạn.

Thông tin được thu thập trên trang thuộc khu vực tuyển dụng, hoặc trên trang chia sẻ nhãn hiệu (như trang về một cuộc thi, chương trình do trang web Internship.edu.vn, công ty Talent Mind Education và công ty khác đồng tài trợ) có thể trở thành tài sản của công ty đó, hoặc của cả công ty Talent Mind Education và các công ty đó. Trong ví dụ này, việc sử dụng thông tin như vậy của công ty kia có thể phụ thuộc vào chính sách bảo mật của công ty đó và trong trường hợp bất kỳ nào, công ty Talent Mind Education không chịu trách nhiệm về việc công ty kia sử dụng thông tin cá nhân và nhân khẩu học của bạn.

4. Các lựa chọn dành cho bạn khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin cá nhân

Bạn có quyền chọn lựa không sử dụng hoặc không đăng ký sử dụng các dịch vụ của trang web Internship.edu.vn.

Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn các dịch vụ của trang web Internship.edu.vn.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới việc sử dung các cookie trên trình duyệt web của bạn. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của trang web Internship.edu.vn có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của trang web Internship.edu.vn ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

5. Bạn có thể truy nhập, cập nhật và xoá thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và luôn được cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết các “Thông tin tài khoản”, “Hồ sơ” hoặc vào hình ảnh, biểu tượng do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào.

Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên trang web Internship.edu.vn, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn đăng xuất khỏi trang web Internship.edu.vn bằng cách nhấn chuột vào liên kết “Đăng xuất”.

Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Forgot Password” hay “Quên mật khẩu”. Bạn hãy nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.

Tài khoản Trang web Internship.edu.vn của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn song không thể truy nhập vào tài khoản đó.

6. Các biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn

Ngoài người quản trị trang web Internship.edu.vn hoặc cá nhân, đơn vị được uỷ quyền khác của trang web Internship.edu.vn ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Việc đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Trang web Internship.edu.vn không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể đăng xuất ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong trang web Internship.edu.vn. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Hiện tại không có cách thức nào truyền dữ liệu trên Internet có thể bảo đảm an toàn bảo mật hoàn toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng trang web Internship.edu.vn không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn, bảo mật của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

7. Đối tượng sử dụng trang web Internship.edu.vn

Trang web Internship.edu.vn là trang web có đối tượng sử dụng là người trưởng thành. Các đối tượng sử dụng dưới 16 tuổi sẽ phải xin phép phụ huynh trước khi gửi trực tuyến thông tin cá nhân tới ai đó trong quá trình sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi. Trang web Internship.edu.vn không thể chia sẻ thông tin cá nhân về những người sử dụng dưới 16 tuổi với bên thứ ba. Ngoài ra, trang web Internship.edu.vn sẽ không gửi bất kỳ email trực tiếp nào đề nghị người sử dụng thông báo họ dưới 16 tuổi.

8. Bạn tự nguyện cung cấp thông tin trong quá trình tương tác trực tuyến

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, ví dụ qua công việc bạn đăng lên hay qua email, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân trực tuyến có thể truy nhập công khai, bạn có thể nhận sẽ được những thông báo tự nguyện từ những đối tác khác.

Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản cá nhân bất kỳ.