Nhân viên học việc 1567 lượt xem

– Được tham gia các hoạt động cùng công ty
– Có cơ hội và làm việc gắn bó lâu dài với công ty.
– Được đào tạo kỹ năng tư vấn khách hàng
– Được đào tạo kiến thức luật chuyên ngành bởi đội ngũ luật sư có kinh nghiệm của công ty.

Chia sẻ công việc này