Job Expired

R&D – Fragrance collection Intern 920 views

Job Overview

  • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển 1
  • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp 1-4tr

Nhiệm vụ chính: 

Khi có vai trò là một thành viên phòng thí nghiệm application, bạn sẽ trực tiếp tham gia vào việc phân loại, ghi chú thông tin về các bộ fragrance collection sẽ được triển khai trong hệ thống nội bộ đa quốc gia của tập đoàn. 

 

Thời gian làm việc: Fulltime or Partime 

Thời gian thực tập: 02 tháng 

Yêu cầu: 

  • Biết sử dụng Microsoft excel  
  • Khả năng phân tích dữ liệu 
  • Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh 
  • Cẩn thận, năng động, trung thực 
  • Nền tảng khoa học kỹ thuật 
  • Yêu thích được làm ở môi trường phòng thí nghiệm 

 Thực tập ở đây được trả phụ cấp và được có cơ hội đào tạo phát triển  

  • This job has expired!
Company Information
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs