Thực Tập Sinh Kế Toán 1419 views

* Thời gian thực tập:

– Linh động tùy theo phòng ban và lịch học của ứng viên.

* Công Việc:

– Sắp xếp chứng từ và phân loại hồ sơ.

*** Công ty sẽ xác nhận giấy thực tập theo yêu cầu.

Share this job