Dịch Vụ Dành Cho Nhà Trường

Đăng Kỳ Thực Tập - Thông Báo Doanh Nghiệp

Cổng thông tin thực tập hàng đầu Việt Nam

♥ Cung cấp thông tin chương trình thực tập từ trường của sinh viên – Yêu cầu thông báo đến doanh nghiệp tuyển dụng.

♥ Tiếp cận rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp đông đảo trên cả nước.

♥ Dễ dàng quản lý các kỳ thực tập.

Kết Nối Doanh Nghiệp - Quảng Bá Hiệu Quả

Các kênh thông tin cộng đồng doanh nghiệp, sinh viên

♥ Tăng cường phổ biến thông tin kỳ thực tập của sinh viên trên các kênh cộng đồng doanh nghiệp.

♥ Bảo trợ truyền thông, thông tin cho các ngày hội tuyển dụng, ngày hội việc làm, triển lãm thực tập – Kết nối doanh nghiệp.

♥ Quảng bá thương hiệu – Quảng bá sự kiện.

Vị trí #1  xếp hạng bởi Google Search về cung cấp thông tin “công việc thực tập”.

Trung bình 2.100 lượt xem / công việc đăng tuyển.

Cộng đồng sinh viên từ hơn 170 trường trên cả nước tham gia.

Đã cung cấp thông tin hơn 270.000 công việc thực tập, việc làm bán thời gian, việc làm mới tốt nghiệp.

Đã thực hiện dịch vụ thành công hơn 200 chương trình Quản Trị Viên Tập Sự, chương trình Tuyển Dụng Tài Năng dành cho các tập đoàn, công ty.

Đã cung cấp hơn 150 hội thảo miễn phí trang bị kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho sinh viên.

Đã bảo trợ truyền thông, thông tin, kết nối doanh nghiệp tuyển dụng – sinh viên- nhà trường cho hơn 65 ngày hội việc làm, ngày hội tuyển dụng, ngày hội thực tập của các trường đại học, cao đẳng, câu lạc bộ sinh viên tại TPHCM và phía nam.