khám phá

Me in 30 Seconds – Phần 1: Bạn Hiểu Bản Thân Mình Được Bao Nhiêu %?

“Khi không biết mình là ai, có tiềm năng gì, người ta sẽ cam chịu với số phận hiện tại và nghĩ rằng: “thế là đủ”. Tuy nhiên, hiểu được bản thân thì bạn sẽ làm được nhiều hơn những gì bạn nghĩ.” – ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Đừng bao giờ nói “Tôi cũng bình thường như bao người

Continue reading