9cv9 Company Limited 4129 views

Follow

9cv9 Company Limited has posted 1 job

9cv9 Company Limited

About Us

  • 9cv9 là một công ty khởi nghiệp với mong muốn giải quyết vấn đề tuyển dụng ở châu Á, bằng việc tạo cảm hứng và nâng cao kỹ năng mềm về nghề nghiệp cho thế hệ trẻ thông qua các hội thảo, sự kiện và những lớp học kỹ năng, tư vấn CV. 9cv9 thổi vào ngành Tuyển dụng một làn gió mới với phương pháp tuyển dụng hiện tại bằng Công nghệ truyền thông và giải quyết 3 vấn đề trong ngành tuyển dụng về thời gian, chất lượng và độ tin cậy từ ứng viên.
  • Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Mã số thuế: 0314379420