Alliance Business International Ltd 118 views

Follow

Alliance Business International Ltd has posted 1 job

Alliance Business International Ltd

Company Information

About Us

ABI là một nhóm công ty dịch vụ và tư vấn xây dựng dưới hình thức Trung tâm Giới thiệu Kiến thức (Center of Excellence), có mặt ở khu vực Đông Nam Á và châu Âu.

Chúng tôi phục vụ các nhà đầu tư và/hoặc tập đoàn đa quốc gia đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường trong khu vực Đông Nam Á và hỗ trợ các công ty địa phương trong việc tạo ra và triển khai các giải pháp cho sự phát triển bền vững và phát triển lâu dài của họ.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các công ty đa quốc gia và các nhà lãnh đạo toàn cầu trong các ngành công nghiệp như Ngân hàng Thương mại và Đầu tư, Xây dựng, Dịch vụ Môi trường, Bảo hiểm, Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ Y tế, Dược phẩm và Truyền thông & Giải trí.