Công ty Cổ phần tập đoàn bán lẻ Ba Miền Việt Nam 299 views

Tươi đẹp nông thôn
Follow

This company has no active jobs

Công ty Cổ phần tập đoàn bán lẻ Ba Miền Việt Nam

Tươi đẹp nông thôn

Company Information

About Us

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bán lẻ Ba Miền (3M) phát triển và cung cấp giải pháp, sản phẩm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tìm kiếm những công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, thương mại điện tử và các giải pháp truyền thông Marketing.