Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 439 views

Follow

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long has posted 1 job

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Company Information

About Us

Thang Long Invest Group (TIG) là tập đoàn đa lĩnh vực hoạt động trong các lĩnh vực: bất động sản, khu nghỉ dưỡng, báo chí, hàng gia dụng dân dụng. Gánh trên vai sứ mệnh tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống, TIG hướng tới trở thành một trong những doanh nghiệp đa ngành kinh doanh cơ bản, hiệu quả cao, tài chính lành mạnh, sở hữu hệ sinh thái kinh doanh tiềm năng và những thương hiệu giá trị, phát triển bền vững dài hạn và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ xanh, thực sự thiết yếu và hữu ích cho cộng đồng, xã hội.