Công ty tài chính PVN 56 views

This company has no active jobs

Công ty tài chính PVN

Công ty PVN trực thuộc tập đoạn Quốc tế PDT.pls ( của Anh ) với trên 150 năm kinh nghiệm phục vụ khách hàng. PVN là công ty tài chính 100% vốn nước ngoài hoạt động đầu tiên ở Việt Nam trong lĩnh vực Tín Chấp Cá nhân, từ tháng 10 năm 2007. Với tiềm lực tài chính vững mạnh ( Tổng giá trị tài sản khoảng 500 tỷ USD ), hoạt động kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng mạnh theo từng năm.