Công ty TNHH Healthy Mind 370 views

Follow

Công ty TNHH Healthy Mind has posted 1 job

Công ty TNHH Healthy Mind

Company Information

About Us

Healthy Mind là nền tảng tham vấn tâm lý với các chuyên gia, bác sĩ. Đồng thời cung cấp các khoá học về tâm lý và trí thông minh cảm xúc cho cá nhân và doanh nghiệp.
Healthy Mind hướng đến mục tiêu:
1. Nâng cao ý thức cộng đồng về sức khoẻ tinh thần.
2. Cung cấp và hỗ trợ ngày càng nhiều người tiếp cận với những giải pháp chăm sóc sức khoẻ tâm lý chất lượng và hiệu quả.
3. Xây dựng nền tảng kiến thức tâm lý khoa học cùng những phương pháp thực hành cụ thể để giải quyết và vượt qua khó khăn tâm lý. Đồng thời rèn luyện và phát triển năng lực bản thân một cách toàn diện nhất.