Global Links Asia Co., Ltd 3781 views

Follow

Global Links Asia Co., Ltd

Company Information

About Us

Global Links Asia Co., Ltd

  • Mã số thuế: 0312692405
  • Address: 151 Nguyen Van Troi Street, ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
  • Email: info@globallinkconsulting.sg
  • Phone number: Việt Nam: (+84) 0938 59 05 95 / Singapore: (+65) 3163 4102

Global Links Asia Co. Ltd. chuyên tư vấn hỗ trợ:
1. Thành lập công ty tại Singapore (http://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty/dich-vu-tu-van-thanh-lap-cong-ty-tai-singapore ) và các quốc gia khác như Mỹ, Úc, Hong Kong, Thai, v.v….
2. Dịch vụ báo cáo thuế kế toán, tài chính cho các công ty nước ngoài như Singapore, Úc, Mỹ, Hong Kong, v.v… (https://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty/ho-tro-kinh-doanh-tai-singapore/huong-dan-thue-ke-toan )
3. Đại lý khu vực Đông Nam Á chuyên cung cấp phần mềm Quickbooks – Giải pháp kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. (https://globallinkconsulting.sg/vi/quickbooks/gioi-thieu-quickbooks-online )