Mobilenet 391 views

Follow

Mobilenet

About Us

Công ty Mobilenet Việt Nam là công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như: Đại lí môi giới, đấu giá, Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh, Xuất bản phần mềm, Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính, Xử lí dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan…