New Ocean Manufacturing Solution 223 views

Follow

This company has no active jobs

New Ocean Manufacturing Solution

Company Information

About Us

Được thành lập từ năm 2002 – với gần 18 năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Hê thống Tự động Đại Dương Mới (New Ocean Manufacturing Solutions) đã và đang là một trong những nhà cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu cho các nhà máy, đơn vị chế tạo máy và nhà thầu phụ tại Việt Nam cùng khu vực Đông Nam Á.

Các giải pháp tư vấn – lắp đặt mà chúng tôi cung cấp hướng đến việc giải quyết các vấn đề phát sinh, tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lí kho hàng hiệu quả, sử dụng các nguồn lực hợp lí và nâng cao chất lượng thành phẩm. Từ đó, các nhà máy, đơn vị chế tạo máy và nhà thầu phụ có thể từng bước nâng cao năng suất, đồng thời phát triển mục tiêu kinh doanh dài hạn!