SBRO 420 views

Follow

SBRO has posted 1 job

SBRO

About Us

SBRO là công ty phần mềm bảo mật nhằm để chống lại các mối đe dọa trực tuyến mà tác động tiêu cực tới người thân và người quen của chúng ta. Chúng tôi tin rằng các giải pháp chúng tôi đưa ra sẽ giúp mọi người trong quá trình sử dụng internet, cả những người không giỏi về công nghệ để “lướt” Internet một cách an toàn và tránh được các mối đe dọa trực tuyến. Phần mềm SBRO dựa trên Chrome Extension để ngăn chặn các pop-up độc hại, trang web lừa đảo, liên kết spam và các sản phẩm gây ảnh hưởng xấu tới người tiêu dùng. Sản phẩm SBRO hoàn toàn miễn phí cho người dùng và chúng tôi luôn cố gắng đưa ra các tính năng mới với lời đề nghị an toàn từ các đối tác của chúng tôi, bạn có thể tắt những lời đề nghị đó bất kỳ khi nào nếu không muốn nhìn thấy.