Ureka Media 955 views

Follow

Ureka Media has posted 1 job

Ureka Media

Company Information

About Us

Ureka Media là một trong những công ty truyền thông đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ thống DSP – Demand Side Platform trong truyền thông trực tuyến tại Việt Nam.

Ureka Media – được thành lập năm 2011, hiện tại có văn phòng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kuala Lumpur (Malaysia) và Berlin (Đức), Hồng Kong.

Ureka Media là một công ty Agency về Digital Marketing chuyên về nền tảng quảng cáo tự động (programmatic) và quảng cáo hiệu quả (performance).