Viện Nghiên cứu Công nghệ Plasma 110 views

Follow

This company has no active jobs

Viện Nghiên cứu Công nghệ Plasma

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố Ha Noi
  • Address - Địa chỉ 18-TT15, Khu do thi Van Quan - Yen Phuc, phuong Van Quan, quan Ha Dong
  • Phone - Điện thoại liên lạc +84836961188
  • Tax Code - Mã số thuế 0109188007
  • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Truyển thông - Quảng Cáo

About Us

Viện Nghiên cứu Công nghệ Plasma (ARIPT) là đơn vị tiên phong đưa những ứng dụng công nghệ plasma lạnh vào đời sống. Hiện tại, ARIPT đang hợp tác với rất nhiều viện nghiên cứu, trường đại học,doanh nghiệp và chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau. Bởi vậy, chúng tôi muốn tìm kiếm những đồng đội sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng, giúp đưa những nghiên cứu của ARIPT và những kiến thức plasma tới gần hơn với đại chúng.