DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

[Toàn Quốc] Chương Trình Thu Hẹp Khoảng Cách 2018 Chính Thức Khởi Động – Hỗ Trợ Kỹ Thuật Và Tài Chính Cho Các Sáng Kiến Giảm Bất Bình Đẳng Xã Hội!

THU HẸP KHOẢNG CÁCH 2018 CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG – HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CHO CÁC SÁNG KIẾN GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI!

Sáng kiến thanh niên Thu hẹp khoảng cách vì một Việt Nam bình đẳng

 

  • Bạn quan tâm tới bất bình đẳng xã hội?
  • Bạn đang có ý tưởng, hoạt động giúp phụ nữ hay nam giới, người đồng tính hay người dị tính, người dân tộc thiểu số hay người dân tộc đa số, người có tôn giáo hay không có tôn giáo vượt qua những rào cản để có được bình đẳng trong luật pháp, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, hay trong môi trường làm việc?
  • Bạn muốn kết nối với các cơ quan, tổ chức, các nhóm thanh niên khác, hoặc với những nhóm đang phải đối mặt với bất bình đẳng để tăng hiệu quả hoạt động của mình?

Dẫu vậy, bạn còn đang gặp khó khăn về tri thức, về phương pháp tiếp cận, hay về tài chính để triển khai hoạt động giảm bất bình đẳng của mình?

Chiến dịch THU HẸP KHOẢNG CÁCH 2018 chính thức khởi động, không chỉ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên mà còn mang tới cơ hội:

  • Hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến kiến thức về bất bình đẳng (thông qua tập huấn và/hoặc coaching)
  • Mỗi sáng kiến được hỗ trợ tối đa đến 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng) để thực hiện

Cùng với nhau, chúng ta hãy THU HẸP KHOẢNG CÁCH – Vì một Việt Nam bình đẳng!

👉 Mọi thông tin chi tiết, mời xem thêm tại: http://tinhthancongdan.vn/sang-kien-thanh-nien-vi-mot-viet-nam-binh-dang/

#EvenitUp #ThuHepKhoangCach #VimotVietNambinhdang

Quảng cáo