Làm thế nào để tôi tìm việc theo ngành nghề?

Nếu bạn quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể nào đó, bạn có thể tìm việc theo ngành nghề.
Bạn click chọn vào ô “All Job Category” tại trang chủ.  Sau đó chọn ngành bạn quan tâm trong danh sách ngành nghề để xem tất cả các công việc đang được đăng trên Internship.edu.vn thuộc về lĩnh vực đó.