Requirements

  • Problem solving (No trick question)
  • Basic Data Structure & Algorithms
  • Basic Database Design
  • Basic Machine Learning (for NLP and CV)
  • Good coding skill

Benefits

  • Great training in AI from experts who worked for Amazon & Visa
  • KPI & Performance Bonus
  • International working environment
  • Company trips
  • Sleeping room, coffee & snacks always available

Hãy đăng nhập (hoặc đăng ký) tài khoản để có thể ứng tuyển vào công việc này.
Thông tin CV/Resume của bạn sẽ được gởi đến Nhà tuyển dụng công việc này ngay lập tức!

Công Nghệ EyeQ Tech

Inject Intelligence Into What Doesn't Have It
Company Information